برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا

تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا
جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا روز شنبه مورخ 22/09/99 در محل شرکت ساتها و با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس ابکاء و معاونین محترم ایشان آقایان مهندس موتمن و مهندس خوش خلق و مدیران عامل شرکت های مجموعه برگزار گردید.
در  این جلسه ضمن بررسی موارد دستور جلسه گزارشی نیز در خصوص استراتژی ها و برنامه های بلند مدت و در دوره کرونا شرکت ساتها ارائه گردید.
آقای مهندس روغنی مدیر عامل شرکت در این گزارش استراتژی فعلی شرکت را بصورت خلاصه تاب آوری ذکر نموده و نشانه نتایج آن را عملکرد شرکت در این دوره سخت بیان نمود.
مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس ابکاء نیز در این جلسه به پایش مرتب و بررسی دوره ای این استراتژی ها تأکید نمودند . در پایان این جلسه حاضرین از خط تولید و اقدامات تازه انجام یافته در شرکت ساتها بازدید نمودند.