خدمات ساتها

 • پشتیبانی

  سیستم کنترل کیفیت
  کلیه مراحل تست و بازرسی براساس استانداردهای  محلی و بین المللی مطابق برنامه تست و بازرسی توافق شده با کارفرما صورت می پذیرد.

  1- کنترل و بازرسی مواد اولیه
  •    تجهیزات الکتریکی
  •    اتصالات و قطعات جانبی
  •     مواد خام

  2- کنترل و بازرسی حین تولید
  •    ساخت قطعات و بدنه های فلزی
  •    ساخت قطهات و باسبارهای مسی
  •    رنگ آمیزی و آبکاری
  •    مونتاژ (بدنه ها و قطعات فلزی، باسبارها و قطعات مسی، تجهیزات الکتریکی)
  •    سیم بندی و کابل کشی

  3- کنترل و بازرسی محصول نهایی (تست های روتین مطابق استاندارد IEC)
  •    بازرسی های ابعادی، چشمی، ظاهری و اینترلاکهای مکانیکی
  •    بازرسی تجهیزات و مشخصات فنی
  •    بازرسی سیم بندی ها و باسبارها
  •    تست عملکرد مدارات فرمان
  •    تست مدارات قدرت
  •    تست تزریق جریان
  •    تست های عایقی (تست اندازه گیری مقاومت عایقی (Meger test) و تست استقامت عایقی (HI-pot test)

  تست های ویژه
  •    تست بررسی عملکرد نمودار قطع تجهیزات حفاظتی
  •    تست صحت عملکرد CT ها
  •    تست ضربه (Impuls)
  •    تست عملکرد تجهیزات راه انداز نرم و کنترل سرعت
  •    تست تجهیزات دارای نرم افزار ،PLCها، سیستم های مدیریت موتور و ...

 • تابلو فشار متوسط
  تست
 • خدمات پس از فروش

  آموزش
  واحدآموزش شرکت ساتها با اتکا به دانش فنی و تجربیات عینی و عملی در سرفصلهای مختلف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی به صورت تئوری و عملی می نماید.
   
  دوره های پیشنهادی:
  •فیدرهای فشار ضعیف
  •فیدرهای فشار قوی
  •تجهیزات الکتریکی
  •کلیدها
  •باس بارها و هادیها
  •سرویس و نگهداری سلولها و تجهیزات
  •خازن وکنترل توان راکتیو
  •CTها و PTها
  •سایر

  خدمات پس از فروش:
  واحد خدمات پس از فروش شرکت ساتها با ارائه مشاوره و اعزام کارشناس در محل جهت ارائه خدمات فنی در کمترین زمان ممکن همواره پاسخگوی مراجعین و کارفرمایان محترم میباشد.

  خدمات فنی:
  •نظارت های نصب و راه اندازی
  •انجام تعمیرات اساسی
  •ایجاد تغییرات سیستمی
  •رفع عدم انطباقهای فنی طرح و اجرا
  •سایر